Wifi modem k ZX spectrum

Autor: Martin Černý <ok1vhb(at)kufr.cz>, Téma: Systémy, Vydáno dne: 12. 10. 2018

Wifi modul/modem k počítači ZX Spectrum

Ondřej Černý (Andy) a Martin Černy (mATARIn)

cerny.ondrej.oc@gmail.com

xsmartin@seznam.cz

Popis projektu

Cílem je využití počítače ZX spectrum v době internetu. Druhým cílem je využití hlavního rozhraní, které je v každém ZX Spectru a to je vstupu na magnetofon. Tudíž není potřeba nic připojovat na sběrnici a celý WiFi modul je tak externí zařízení místo magnetofonu.

Základní modul je ESP8266 s nahraným Arduino projektem k nahrávání programu do počítače ZX Spectrum. Cely program je psaný v Arduinu/C++. Používáme pro vývoj prostředí Visual Studio Code s doplńkem PlatformIO IDE. Alternativním přístupem je nahrát projekt pomocí Arduino IDE. Zbytek je pouze zdroj 3,3Voltu a NF zesilovač.Modul po startu nahraje úvodní informace do ZX Spectra. Před spuštěním (zapojením) modulu je potřeba spustit příkaz.

LOAD "" v počítači ZX Spectrum. Po těchto krocích začne modul nahrávat první nalezený .tap soubor z filesystému do paměti počítače a poté spoustí webserver. Zmíněný webserver běží na softwarovém Access Pointu přímo v procesoru ESP. Pomocí webserveru lze ovládat obsah filesystému, a to jmenovitě nahrát soubor, smazat vybraný soubor a formátovat filesystém modulu.

Poznámky

Dokumentace projektu se stále vyvíjí. Pokud budete chtít na projektu něco měnit, nebo i dál vyvíjet je možné využít kód ve vlastním projektu, ale výstup je nutné zvěřejnit a autorům dát informaci.

Odkaz ke stažení

Projekt je veřejný a je dostupný v odkaze: https://bitbucket.org/Sprotex/zx_esp/downloads/